ANCPI oferă CADASTRU GRATUIT și terenurilor care nu au titlu de proprietate


Cadastru gratuit și pentru terenurile fără titlu de proprietate. Cadastrarea gratuită a terenurilor, derulată prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) va fi realizată și pentru suprafețele care, deocamdată, nu au emise titluri de proprietate.

Miercuri, pe 8 decembrie a.c., Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a lansat în dezbatere publică, un proiect de Ordin, cu scopul aprobării Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri.

Practic, după ce va fi publicat în Monitorul Oficial, proiectul de ordin va oferi posibilitatea imobilelor restituite din fostele zone cooperativizate, indiferent dacă pentru acestea au fost emise sau nu titluri de proprietate, sau imobilelor din zonele necooperativizate pentru care a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate, să poată fi înscrise, din oficiu, în cartea funciară.

”Procedura se aplică lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare în vederea înscrierii din oficiu în cartea funciară a imobilelor cuprinse în acestea, indiferent dacă pentru acestea au fost emise sau nu titluri de proprietate, iniţiate ca urmare a contractării acestora de către unităţile administrativ-teritoriale în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară”, precizează sursa citată.

Tot acest document prevede și faptul că, prin prezenta procedură, mai fac obiectul cofinanțării și lucrările de întocmire a planurilor parcelare contractate de către unitățile administrativ-teritoriale după data de 24 august 2020, data intrării în vigoare a Legii nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.  ”Pentru toate imobilele cuprinse în documentele planurilor parcelare recepționate (imobile înscrise anterior în cartea funciară, imobile cuprinse în titlurile de proprietate emise anterior recepționării planului parcelar, dar neînscrise în cartea funciară, imobile cuprinse în titlurile de proprietate emise ulterior recepționării planului parcelar, imobile reprezentând terenul aflat la dispoziţia comisiei locale de fond funciar etc.), directorul OCPI declanşează procedura de înscriere a dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară prin întocmirea cererii de înscriere din oficiu în cartea funciară, conform art. 40 alin. (12) din Lege”, mai este precizat în proiect.

Potrivit proiectului de ordin, nu vor beneficia de cadastrarea gratuita următoarele:

– imobilele pentru care au fost deschise cărțile funciare în baza lucrărilor de înregistrare sistematică realizate prin finanțarea din fonduri publice în cadrul altor proiecte;

– imobilele pentru care sunt în derulare contracte care au ca obiect lucrări de înregistrare sistematică.

Totodată, vor beneficia de cadastrare gratuită și imobilele aflate pe parcele de teren deja înscrise în cartea funciară, dacă:

– au fost înscrise anterior planurilor parcelare recepționate în cartea funciară;

– sunt cuprinse în titlurile de proprietate emise înainte de recepționarea planului parcelar, dar neînscrise în cartea funciară;

– sunt cuprinse în titlurile de proprietate emise după recepționarea planului parcelar;

– sunt aflate la dispoziția comisiei locale de fond funciar etc.

 


Be the first to comment on "ANCPI oferă CADASTRU GRATUIT și terenurilor care nu au titlu de proprietate"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*