Transparența primăriilor- comunele județului Iași


Dragi cititori,

Având în vedere că în ultimele zile s-a făcut mare vâlvă cu privire la locurile de muncă din rândul bugetarilor,  vă prezint o investigație la care am lucrat în ultimele luni.

Obiectul investigației: toate primăriile din comunele județului Iași.

Județul Iași  cuprinde un număr de 93 de comune.

Am vrut să văd unde e transparența asta despre care vorbește toată lumea.

Având în vedere că în ultima perioadă, accesul în anumite unități a fost limitat sau chiar interzis, s-a pus accentul din ce în ce mai mult pe informarea populației prin mediul online și mai puțin prin clasicul avizier de pe geamurile exterioare ale primăriilor.

Ce am descoperit în urma căutărilor mi-a confirmat faptul că unii nu s-au deșteptat nici în al nouălea ceas.

La nivelul județului Iași, majoritatea primăriilor au lăsat crearea paginilor web fie în mâna personalului local, fie la una din următoarele societăți:

1. PANCARPATICA INVEST SRL

2. REPARAM PC SRL Tg. Frumos

3. SC KYO INC SRL

Site-urile realizate de către aceste societăți respectă un format standard, bine aranjat, însă, lăsate în grija primăriilor multe dintre acestea nu le-au actualizat și au mai postat din când în când câte o amintire.

Deși respectă un format standard, nu toate primăriile au vrut să păstreze toate opțiunile din meniu. Așadar, nu puține sunt primăriile care au renunțat la una dintre cele mai de interes categorii de pe site și anume ”Cariere”/ ”Concursuri”/ ”Angajări” în funcție de creatori.

Foarte multe primării nu au mai publicat Hotărâri ale Consiliului Local de ani de zile, altele pun câte 2-3 pentru fiecare an, să fie.

Cert e că o bună parte din site-uri sunt făcute într-o bătaie de joc, mai mult cu scopul dezinformării decât cel al informării corecte.

Există și primării care nu au apelat la o firmă specializată pentru crearea unui site web și au ales să pună această misiune probabil în seama unui angajat al primăriei ce deține cunoștințe în acest domeniu.

Unii, surprinzător au făcut o treabă foarte bună, au făcut niște pagini aranjate, coerente, actualizate, pentru care am doar cuvinte de laudă.

Însă, există câteva primării care dețin niște pagini făcute într-o bataie de joc, să fie făcute, să nu spună lumea, că vezi Doamne, n-are primăria site.

Aici putem veni cu următoarele exemple:

1. Alexandru Ioan Cuza: https://primariaicuza.ro/

2. Comuna Ciohorani: http://www.comunaciohorani.ro/

3. Coarnele Caprei: http://coarnelecaprei.ro/

4. Cotnari: http://www.primaria-cotnari.ro/

5. Focuri: http://comunafocuri.ro/

6. Gorban: http://primariagorban.ro/

7. Hărmănești: https://primaria-harmanesti.ro/

8. Heleșteni: http://www.comunahelesteni.ro/

9. Lespezi: https://www.primarialespezi.ro/

10. Moșna: http://www.mosnaiasi.ro/

11. Popești: http://www.primariapopestiiasi.ro/

12. Stolniceni Prăjescu: http://www.stolniceni.ro/

13. Victoria: https://comunavictoria.ro/

Desigur, există și mai rău de atât. Așadar vă prezint o serie de primării care nu dispun de un site fie din cauză că nu au plătit hostul fie că acesta este ”în lucru”.

1. Golăiești: http://www.primariagolaiesti.ro/

2. Rediu: https://www.primariarediu.ro/

3. Răchiteni: https://primariarachiteni.ro/

Am lămurit cum stă treaba cu o parte din site-urile  comunelor din județ.

Din restul de site-uri ale primăriilor, 77 la număr, doar 11 sunt îngrijite, întreținute și cu informațiile actualizate.

Restul de 66 de site-uri sunt făcute să fie făcute, cu informații random, neactualizate, unele nu mai au nimic publicat de prin 2018 sau chiar 2016 în unele cazuri.

Situația site-urilor primăriilor din comunele județului Iași

Este foarte important să se păstreze dialogul cu cetățenii în această perioadă. Este important ca primăriile, autoritățile locale să se implice mai mult pentru a informa localnicii cu privire la situația din zona lor.

Concret, faptul că pe site-uri nu apar Hotărârile Consiliului Local, fie categorii precum cele menționate anterior ”Cariere”/ ”Concursuri”/ ”Angajări”, ori în cazul celor neactualizate de ani declarațiile de avere și interese, pun un mare semn de întrebare când deschidem subiectul ”transparență”.

Deși unele primării afișează cu nesimțire imagini cu proiectul „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”, ele  nu respectă absolut deloc scopul acestuia.

” Scopul proiectului constă în creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local. Un obiectiv implicit al proiectului vizează identificarea disfuncționalităților de ordin legislativ pentru promovarea unei abordări unitare în aplicarea legislației privind liberul acces la informații de interes public și transparența decizională.”

Destul de corect în teorie, doar că în realitate acest proiect este tratat cu o superficialitate crasă.

Am vrut să testăm și cum stăm la partea de comunicare. Ce te faci atunci când un cetățean trimite un mail la primărie (chiar și pe mai multe adrese de e-mail la aceeași unitate) și aduce la cunoștință faptul că dorește să promoveze comunitatea, meșteșugurile din zonă, poveștile oamenilor, satele din zonă?

Încep din start prin a menționa faptul că nu toate primăriile au publicate adresele de e-mail.

Echipa noastră a trimis un număr de 69 de e-mailuri.

Din cele 69 de e-mailuri trimise, 9 nu au ajuns la destinație, mai mult ca sigur aceste adrese nu mai sunt valabile.

Totuși, la cele 60 de e-mailuri care se presupune că au ajuns la destinație nu am primit niciun feedback în două săptămâni.

Deși sunt multe primării care au personal plătit pentru a se ocupa de comunicare și media, exact pentru a evita aceste situații în care se pune la îndoială transparența, aparent 60 de primării au sărit cu nonșalanță peste e-mailul nostru.

Astfel încât am ajuns la partea a doua din această investigație și anume: cum prinzi un loc de bugetar în cadrul unei primării.

Este evident faptul că pentru a prinde un loc de muncă în cadrul unei instituții a statului nu e îndeajuns să fii bun la ceea ce faci. Contează foarte mult și pe cine cunoști din acel organism sau pe undeva mai sus, fapt atestat în nenumărate rânduri.

Astfel am descoperit mai multe probleme și ”bucle” pe care unii le abordează pentru a ocupa un loc undeva la căldurică unde ziua trece, leafa merge.

PARTEA A II-A – Cariere”/ ”Concursuri”/ ”Angajări”

Pe site-urile primăriilor este foarte important să găsiți una dintre categoriile de mai sus.

Pe lângă faptul că este important, este și obligatoriu, doar suntem transparenți, nu?

La acesată categorie trebuie să apară anunțurile pentru avansare în grad, anunțurile cu posturile ce sunt scoase la concurs, rezultatele (proba scrisă, practică, interviu), anunț cu rezultalele finale.

Metoda I

            Când unele primării oferă pe tavă un post unei persoane, chiar dacă publică anunțul pe site și acesta teoretic poate fi văzut de oricine, criteriile de aplicare de cele mai multe ori sunt personalizate cu nesimțire.

            Am găsit anunțuri de angajare unde se cereau minim 15 sau 20 ani de vechime în domeniu, ori unele anunțuri care cer niște cursuri total nefolositoare în domeniu dar care restrâng astfel cercul participanților la concurs.

            Deși, teoretic, există transparență, criteriile sunt măsluite astfel încât doar o persoană se pretează pe acel post respectând condițiile.

            Ar putea  la fel de bine să adauge pe lângă vechime, cursuri, specializări și numărul la papuc, culoarea ochilor, înălțimea, eventual numele, prenumele și inițiala tatălui pentru a se asigura 100% că postul ajunge la cine trebuie.

            În comuna Mogoșești Siret din județul Iași, a fost scos la concurs în anul 2019, postul de consilier superior în cadrul compartimentului agricol.

            Condiții de participare scurte și la subiect: studii superioare și vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului, 20 de ani! Nimic dubios în asta, nu?

           

Ne îndreptăm atenția către comuna Alexandru Ioan Cuza, unde pentru ocuparea postului de șofer compartiment Situații de urgență se cer nu mai mult nici mai puțin de 15 ani vechime.

            Același post de șofer compartiment Situații de urgență, de această dată scos la concurs în orașul Călimănești din județul Vâlcea, cere doar 3 ani vechime. De 5 ori mai puțin decât în cazul primăriei Alexandru Ioan Cuza.

            În cazul primăriei din comuna Scobinți, în anul 2017 au scos la concurs postul de ”Consilier,grad profesional superior,din cadrul Birouluide Contabilitate” vechime de lucru 9 ani.

            Doi ani mai târziu, în anul 2019,  primăria Scobinți scoate la concurs același post, dar de această dată vechimea este redusă la 5 ani.

http://posturi.gov.ro/post/consilier-principal-primaria-comunei-scobinti-judetul-iasi/

Metoda a II-a

Acum, să vorbim puțin despre punctajele acordate la concursuri.

Potrivit  HOTĂRÂRII nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, trebuie să ținem cont de următoarele aspecte la calcularea punctajelor în urma probei scrise, practice sau interviului:

            Am extras din Hotărârea menționată anterior câteva aspecte foarte importante cu privire la notarea și evaluarea participanților:

Secţiunea a 3-a Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor

Articolul 25

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;

b) pentru proba practică punctajul este de maximum 100 de puncte;

c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Articolul 28

(3) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut:

a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;

b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere.

Articolul 29

(3) Sunt declaraţi admişi la interviu şi/sau proba practică candidaţii care au obţinut:

a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;

b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere.

FOARTE IMPORTANT!

Articolul 30

(1) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

            Am menționat faptul că și în acest caz există o ”buclă” și o greșeală pe care am observat-o la majoritatea rezultatelor prezentate de către primării în urma unui concurs.

            Majoritatea primăriilor afișează rezultatul final ca fiind punctajul obținut din urma susținerii probei scrise adunat cu punctajul obținut din urma interviului sau al probei practice, contrar  celor menționate la Secțiunea 3, articolul 30 (1).

            Ce este greșit și de ce este așa de important?

            Fără a afișa nota pentru fiecare probă în parte, se poate cu ușurință ocupa o funcție contractuală de conducere, evitând cele menționate la articolul 28, 29, (b).

Concret, urmărim această speță:

            Potrvit articolelor 28, 29, 30, pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere, participantul trebuie să obțină minim 70 de puncte pentru fiecare probă și implicit media aritmetică minim 70.

            Presupunând că un participant obține 70 puncte la proba scrisă + 70 puncte la (interviu/proba practică) avem un total de 140 puncte. Pentru a obține media aritmetică, împărțim suma punctajelor calculată anterior  la numărul de probe susținute, în cazul nostru două.

            Astfel media aritmetică este 140 puncte : 2 = 70 puncte. Așadar, candidatul este declarat ”Admis”, iar dacă nimeni nu are o medie mai mare, postul îi aparține.

            Majoritatea primăriilor nu procedează așa când deliberează rezultatul, trecând la final rezultatele celor două probe adunate, fără a face media aritmetică. Alteori trec direct media aritmetică, fără a prezenta rezultatele obținute pentru fiecare probă în parte.

            În unele cazuri nu este o tragedie, deși conform articolului 30, punctajul final se trece ca fiind media aritmetică.

            Presupunând că rezultatul final este afișat ca suma dintre cele două probe, rezultatul final poate fi 140 puncte. Totuși nu putem ști cu certitudine dacă persoana în cauză a obținut minim 70 puncte pentru fiecare probă în parte. Este posibil ca persoana să obțină 50 de puncte la proba scrisă și 90 puncte la interviu, o medie aritmetică de 70 de puncte. Astfel, din punct de vedere teoretic, există o ”buclă”, o ”portiță” care permite evitarea respectării condiției impuse de articolele 28 și 29.

            Mai mult, chiar și pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție se poate folsi această ”portiță”. Dacă rezultatul final este 140, teoretic, poate promova cu 40 de puncte obținute la proba scrisă și 100 puncte obținute la interviu, evitând astfel condiția impusă de articolele 28 și 29 (a).

            Vă prezint în această situație câteva exemple de la primăria comunei Miroslava.

270 de puncte obținute din maximul de 200 de puncte

            Există situații când punctajul nici nu mai este așa important iar calificativul obținut este afișat direct cu ADMIS și RESPINS. Ce mai Hotărâri, ce mai articole….

Cazurile pe care le-am descoperit în această investigație nu sunt deloc izolate și se află în întreaga țară.

Aceste probleme nu sunt sigurele, însă sunt cele mai des întâlnite.

Desigur, trebuie să scot în evidență  faptul că această investigație s-a limitat doar la dovezile concrete pe care de altfel le-am expus.

Dacă ar fi să intrăm în analiza nepotismelor, a  gradelor de rudenie între membrii comisiilor  de concurs și participanți, numărul acestor cazuri ar crește exponențial.

Potrivit secțiunii  a 4-a Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor:

Articolul 11

Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii:

a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;

b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

c) este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.

Dar…asta e cu totul altă poveste!


Be the first to comment on "Transparența primăriilor- comunele județului Iași"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*